Contact

Contact

Prefer using email? Say 👋 at inf[email protected]

Hemikring

En rimkrönika om svensk historia som den en gång upplevdes av folket i en av landets central provinser.

Rimkrönikan ställer den enkla allmogen i förgrunden. Den låter oss följa bönder, soldater och småfolk i helg och söcken. Vi lär något om sådd och skörd, om salpetersjudning och vargjakt.

Några av dikterna illustreras med linoleumsnitt av författarens egen hand.

I hundra sonetter framträder ögonblicksbilder från flydda tider.

Ett av de många diktarjagen tycks ha varit med när Varin ristade Rökstenen, vårt äldsta litterära verk.

En sagesman berättar hur folkungarnas mystiske anfader, Folke Filbyter, fann sin sonson. Och genom en okänd betraktare får vi bevittna hur domkyrkans silver göms i biskopens åker. En annan med Gustav Vasa samtida rapportör har avlyssnat stämningen på kyrkbacken vid tiden för den s k klockeskatten.

Vi får berättelser om den stora danska invasionen på Erik XIV:s tid, om drottning Gunilla, om slaget vid Stångebro och om Linköpings blodbad.

Med 1600-talet och Louis De Geer kom vallonerna till bygden. Här kan vi läsa hur dessa tidiga invandrare blev mottagna och hur amerikafeber ett par hundra år senare lockade svenskar att bli utvandrare.

Rimkrönikan ställer den enkla allmogen i förgrunden. Den låter oss följa bönder, soldater och småfolk i helg och söcken. Vi lär något om sådd och skörd, om salpetersjudning och vargjakt.

Den som vill söka fakta kan i innehållsförteckningen finna kommentarer, källhänvisningar och historiska noter till många av dikterna. Där ges också korrekta dateringar av de arkeologiska minnesmärken, som lyfts fram i sonetterna.

Några av dikterna illustreras med linoleumsnitt av författarens egen hand.


STÅLGÅRDEN ISBN 91-87362-21-X

Boken är tryckt i pappersformatet 14 ✕ 22 cm. Detta format har också använts för reproduction av boken i PDF. Vidare är text och linoleumsnitt, liksom i originalet, “tryckta” i en mörkt brun färg, detta för att närma sig författarens estetiska ambition.


Download PDF